Chia sẻ

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

▪️ https://vattuhungphat.com/ là website bán hàng vật tư cơ điện trực tuyến của Công ty cổ phần vật tư cơ điện Hưng Phát (Vật tư cơ điện Hưng Phát) chuyên cung cấp các sản phẩm ống thép và phụ kiện luồn dây điện EMT, IMC, RSC, có CO, CQ

▪️ Sản phẩm giao dịch trên https://vattuhungphat.com/ bao gồm các sản phẩm ống thép và phụ kiện luồn dây điện EMT, IMC, RSC, có CO, CQ

▪️ Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên https://vattuhungphat.com/ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Vật tư cơ điện Hưng Phát sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên https://vattuhungphat.com/

▪️ Bằng việc tham gia giao dịch trên https://vattuhungphat.com/ , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://vattuhungphat.com/ đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.