Chia sẻ

Email nhận tiếp nhận khiếu nại: vattudienhungphat@gmail.com

Công ty cổ phần vật tư cơ điện Hưng Phát sẽ phản hồi khiếu nại của Quý khách hàng trong thời hạn 1-3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại.