Chia sẻ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Vật tư cơ điện Hưng Phát chỉ thu thập các thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng bao gồm:

– Tên khách hàng

– Địa chỉ khách hàng

– Số điện thoại, email

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Vật tư cơ điện Hưng Phát sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

· Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;

· Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp

· Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

· Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

· Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng.

3. Những cá nhân/tổ chức có thể tiếp cận thông tin của khách hàng

4. Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:

– Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HƯNG PHÁT theo yêu cầu của Khách hàng;

– Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HƯNG PHÁT;

– Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của VẬT TƯ CƠ ĐIỆN HƯNG PHÁT;

– Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới Khách hàng.

5. Vật tư cơ điện Hưng Phát cam kết

– Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp

– Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của Khách hàng

– Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đã cung cấp cho Vật tư cơ điện Hưng Phát, không sử dụng các thông tin của Khách hàng được biết đến theo các phương thức khác;

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua các phương tiện và công cụ phổ biến như: máy tính , điện thoại thông minh, ipad,…